ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ξυλογαϊδάρα (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Οιάνθης

63

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιάνθης και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

Ξυλογαϊδάρα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 130Α - 31/12/1880

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ξυλογάδειρα

Ξυλογάδειρα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 130Α - 31/12/1880

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ξυλογαϊδάρα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Ξυλογάδειρα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 155Α - 24/07/1901

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Καλλιθέα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 155Α - 24/07/1901

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ξυλογάδειρα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Καλλιθέα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιθέας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Καλλιθέα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο Τολοφώνος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv