ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τριβίδι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κορακίων (Κόρακος)

6305/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορακίων (Κόρακος) και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Τριβίδι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 57Α - 31/12/1869

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στο δήμο Υαίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα Κλήματος Υαίας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Τριβίδι (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 27Α - 20/01/1956

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος Υαίας και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλλίου και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv