ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μαυρογιάννης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Μαυρογιάννης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 60Α - 27/03/1902

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Λεύκα

Λεύκα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 60Α - 27/03/1902

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μαυρογιάννης

Μαυρογιάννης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Μαυρογιάννης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

Λεύκα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα Λιδωρικίου

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λιδωρικίου και προσαρτάται στην κοινότητα Στρούζας

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αιγιτίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεύκας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Λεύκα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λεύκας και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv