ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σκαλούλα (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Υαίας

6305/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Υαίας και προσαρτάται στο δήμο Αιγιτίου

Σκαλούλα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Σκαλούλα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Σκαλούλα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγιτίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλούλας

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Σκαλούλα (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλούλας

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα Πενταπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πενταπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv