ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άνω Παλαιοξάρι (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ποτιδανείας

Άνω Παλαιοξάρι (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ποτιδανείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Παλαιοξαρίου

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ποτιδανία

Ποτιδανία (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άνω Παλαιοξάρι

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Ποτιδανία (Φωκίδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ποτιδάνεια

Ποτιδάνεια (Φωκίδος)

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ποτιδανία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ποτιδάνειας και προσαρτάται στο δήμο Ευπαλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Εκτύπωση   Αρχείο csv