ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πασαλίνα (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κορώνης και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στην κοινότητα Λογγάς

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Νεραντζιά

Νεραντζιά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Πασαλίνα

14/03/1971

Ο οικισμός καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λογγά της κοινότητας Λογγάς

Εκτύπωση   Αρχείο csv