ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Φουρτζί (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγαλαίου και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα Κρεμμυδίων

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Βελανιδιές

Βελανιδιές (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Φουρτζί

19/03/1961

Ο οικισμός καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρεμμύδια της κοινότητας Κρεμμυδίων

Εκτύπωση   Αρχείο csv