ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γκουμέϊκα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Γκουμέϊκα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Ο οικισμός καταργείται

Γκουμαίικα (Αχαΐας)

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv