ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κάμινος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Κάμινος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κάμινα

Κάμινα (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θυάμου και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κάμινος

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κάμινα (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κάμινα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κάμινος

Κάμινος (Αιτωλοακαρνανίας)

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κάμινα

ΦΕΚ 127Α - 07/05/1948

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv