ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βαρδάταις (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αλόπης (Δρυόπων)

02-07-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αλόπης (Δρυόπων) και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλειωτών

Βαρδάταις (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Βαρδάταις (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Βαρδάταις (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ηρακλειωτών και προσαρτάται στην κοινότητα Αλποσπήτων

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αλποσπήτων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρδάτων

16/05/1928

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Βαρδάτων

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv