ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αηλιάδες (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Πηνειΐων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Πηνειΐων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Αηλιάδες (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Αηλιάδες (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Άγιος Ηλίας

Άγιος Ηλίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Αηλιάδες

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μπεζαϊτη και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ηλία Πηνηίων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Άγιος Ηλίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Εκτύπωση   Αρχείο csv