ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ισά Όμπαση (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ραβνών

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Λιαριγκόβης του νομού Χαλκιδικής

Ισά Όμπαση (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Γερακιά

Γερακιά (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ισά Όμπαση

16/10/1940

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv