ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καψοχώρα (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Καψοχώρα (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1948

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στην κοινότητα Γιδά

19/03/1961

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv