ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τερβέν (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Τερβέν

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Τριβένι

Τριβένι (Κοζάνης)

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Τερβέν

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Σύδενδρο

Σύδενδρο (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τριβένι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Σύνδενδρον

Σύνδενδρον (Κοζάνης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Σύδενδρο

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

Σύνδενδρον (Γρεβενών)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Συνδένδρου και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Εκτύπωση   Αρχείο csv