ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τραπατούστιον (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραπατουστίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κλεισώρεια

Κλεισώρεια (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τραπατούστιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κλεισωρείας και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Εκτύπωση   Αρχείο csv