ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ραδουβίστα (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραδουβίστης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ροδιανή

Ροδιανή (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ραδουβίστα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ροδιανής και προσαρτάται στο δήμο Αιανής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιανής και προσαρτάται στο δήμο Κοζάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv