ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οψίρινα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Οψιρίνης

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Εθνικόν

Εθνικόν (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Οψίρινα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Εθνικού και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv