ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μυροσλάβιστα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Σλατίνης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σλατίνης και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Μυροβλήτης

Μυροβλήτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μυροσλάβιστα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Μυροβλήτης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv