ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γαρδίκιον Παραμυθίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου Παραμυθίας

ΦΕΚ 340Α - 22/11/1923

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμής

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Δραγουμής και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου Παραμυθίας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Γαρδίκιον Παραμυθίας (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και ορίζεται έδρα του δήμου Αχέροντα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αχέροντα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv