ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κουκουλιούς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκουλιούς

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κουκουλιούς (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κουκουλιοί

Κουκουλιοί (Θεσπρωτίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κουκουλιούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κουκουλιών και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv