ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κορύστιανη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορύστιανης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Φροσύνη

Φροσύνη (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κορύστιανη

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Φροσύνη (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Φροσύνης και προσαρτάται στην κοινότητα Σουλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv