ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπολούσκα ή Μπουλούστρα (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Μπολούσκα ή Μπουλούστρα (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πολύστυλον

Πολύστυλον (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπολούσκα ή Μπουλούστρα

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεώνος

ΦΕΚ 271Α - 09/09/1946

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυστύλου

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πολυστύλου και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Εκτύπωση   Αρχείο csv