ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ισικλάρ (Κοζάνης)

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαντόβης

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Φάρος

Φάρος (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ισικλάρ

16/05/1928

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv