ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παραλία Ιρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιρίων

ΦΕΚ 130Β - 28/10/1930

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιρίων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Παραλία Ιρίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 13Α - 23/01/1968

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Ιρίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ιρίων και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

18/03/2001

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv