ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σαμονίδα (Ιωαννίνων)

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αυλοτόπου

ΦΕΚ 208Α - 30/06/1932

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αυλοτόπου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμονίδας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Σαμονίδα (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σαμονίδας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου Σουλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv