ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καμαρών (Κυκλάδων)

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Καμαρών (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Καμαρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Καμαρών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

Καμάραι (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Καμάραι

ΦΕΚ 156Α - 30/07/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Εκτύπωση   Αρχείο csv