ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κονάτσια (Άρτης)

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αηδονιά

Αηδονιά (Άρτης)

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κονάτσια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Εκτύπωση   Αρχείο csv