ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κάμινα Μάλτσινα (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πλάτωμα

Πλάτωμα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κάμινα Μάλτσινα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv