ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δάριζα (Αττικής)

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στο δήμο Πόρου Τροιζηνίας

ΦΕΚ 9Α - 17/01/1958

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πόρου Τροιζηνίας και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Σαρωνίς

Σαρωνίς (Αττικής)

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Δάριζα

Δάριζα (Αττικής)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Δάριζα (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δάριζα (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

Σαρωνίς (Αττικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Γαλατά και προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τροιζήνας και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv