ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άγιος Γεώργιος (Μαγνησίας)

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλίνης

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πηγαί

Πηγαί (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv