ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσερκούβιανα (Άρτης)

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ιτέα

Ιτέα (Άρτης)

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τσερκούβιανα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Εκτύπωση   Αρχείο csv