ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κυπάρισσος (Λακωνίας)

21-03-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Καινιπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Καινιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο Μέσσης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv