Καλώς Ήλθατε

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη (Π.Μ.Σ.).

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σε συνεργασία με τη σύμπραξη των Πανεπιστημίων

  • Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων),
  • Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών),
  • Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και
  • Πανεπιστήμιου Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)

οργανώνουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, το νέο καινοτόμο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τίτλο :

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Αποστολή του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής Ανάπτυξης.

Στόχος δε του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων, με έμφαση σε εργαζόμενους σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε φορείς Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, στις κατευθύνσεις του προγραμματισμού, της οικονομικής λειτουργίας και της κοινωνικής πολιτικής.

Επιστροφή