Ενδεικτικός κατάλογος διδασκόντων

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος Διδασκόντων, ο οποίος πρόκειται να οριστικοποιηθεί ανά Τμήμα και Μάθημα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, και άλλο εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, με σημαντική και αναγνωρισμένη ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο σύνολό τους κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων.
Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την παροχή γνώσης σε άρτιο επίπεδο. Η ομάδα των διδασκόντων μπορεί να εμπλουτισθεί και με περαιτέρω εξειδικευμένο προσωπικό στην περίπτωση υλοποίησης εργαστηρίων και της διαδικασίας ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών εργασιών, σύμφωνα με τη θεματολογία που θα αναπτυχθεί και την εξειδικευμένη γνώση που θα απαιτηθεί.

Χρύσα Αγαπητού

H Χρύσα Αγαπητού είναι διδάκτωρ Στρατηγικής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Lancaster στο Ηνωμένο Βασίλειο στο αντικείμενο Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.
Σήμερα, εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γεωπονικού και Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες, επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Δρ. Χ. Αγαπητού έχει δημοσιεύσει ερευνητικές της εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού κι έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Επίσης, έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και Χαλκίδας.
Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδρυτής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο του αθλητικού τουρισμό. Έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις σε θέματα στρατηγικής, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, ηλεκτρονικού εμπορίου, και μάρκετινγκ. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γραφείου Διασύνδεσης του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νίκος Βαρσακέλης

Ο κ. Νίκος Χ. Βαρσακέλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται τα τελευταία δέκα χρόνια σε περιοχές, όπως Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα σε θέματα παραγόντων που επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας, τα τεχνολογικά πάρκα και σε θέματα που αφορούν τις πολυεθνικές εταιρείες, όπως παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρίας για την εγκατάσταση σε μια χώρα. Έχει εργασθεί ως Εθνικός Εμπειρογνώμων στις Γενικές Διευθύνσεις ΙΙ και ΧV της Επιτροπής της ΕΕ. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, τόσο της ΕΕ, όσο και της ΓΓΕΤ (Επιπτώσεις της Δημιουργίας της Ενιαίας Αγοράς στην Ελληνική Βιομηχανία, Επιπτώσεις της Πολιτικής Κρατικών Προμηθειών στην Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων, Αξιολόγηση και Σύγκριση των Δράσεων για Βιομηχανία, Τουρισμό και Τεχνολογία με το ΕΠΑν, Ανάπτυξη των Τεχνολογικών Πάρκων στην Ελλάδα, Μελέτη Διεθνοποίησης της Ελληνικής Οικονομίας κ.α.). Είναι αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Πολιτικής της ΕΕ, του Ελβετικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γεωργίας.

Γεώργιος Γαλανός

Οικονομολόγος, MBA focus in Tourism Management από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διδακτορικό Δίπλωμα με Ειδίκευση στη Διεθνή και Τουριστική Ανταγωνιστικότητα. Επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, από το 2009 έως σήμερα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Η εξειδίκευσή του καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, έργων δημοσίου τομέα, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και αναδιοργάνωση ΟΤΑ.

Δημήτρης Γεωργακέλλος

O Δρ. Δημήτρης Γεωργακέλλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για Στελέχη (Executive MBA) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγουμένως, εργάσθηκε για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη στην Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικών Μελετών, στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα.
Έχει πάνω από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων ενώ είναι συν-συγγραφέας τριών Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων. Έχει πλήθος ετεροναφορών (citations) ενώ είναι τόσο κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά όσο και μέλος σε Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων. Επίσης, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ερευνητικών Έργων.
Μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει τιμηθεί με Βραβείο Αριστείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε αναγνώριση της συμβολής στην πρόοδο της επιστήμης και τη διεθνή προβολή του Ιδρύματος (2004) ενώ ήταν Υποψήφιος για το διεθνές βραβείο ENI Award - Prize Section “Protection of the environment” για την επιστημονική του έρευνα (2013).
Στο παρελθόν, διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Μάρκετινγκ και Παραγωγής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ).

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

Ο κ. Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής 'Επιχειρησιακής Πολιτικής & Στρατηγικής' στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ιδίου Πανεπιστημίου.
Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics (MSc in MIS), καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο 'Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική', Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης', Ηλεκτρονικό Εμπόριο', 'Προγραμματισμό & Σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου' και 'Διαχείριση Γνώσης', και σε μεταπτυχιακό επίπεδο 'Στρατηγικό Μάνατζμεντ', 'Στρατηγική & Ποιότητα', και 'Πληροφοριακά Συστήματα'.
Έχει επιβλέψει πάνω από 200 διπλωματικές σε διάφορα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων. Ακόμη έχει επιβλέψει τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι επιτυχώς έχουν αναγορευθεί διδάκτορες του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ επιβλέπει άλλους δύο υποψήφιους. Έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, και συνέδρια. Ακόμη έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία σχετικά με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στη Διαχείριση Γνώσης και στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Κωνσταντίνος Γεώρμας

Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έλαβε το μεταπτυχιακό του από το New School for Social Research. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Σήμερα είναι Προϊστάμενος του  Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει διατελέσει:  Προϊστάμενος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, Ειδικός Σύμβουλος  Υπουργού Εργασίας, Επικεφαλής Ελληνικής Προεδρίας στο Υπουργείο Εργασίας (2014-ζητήματα εργασιακά, απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας), Υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό Έτος για τη Φτώχειας (2010), Επικεφαλής Μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Προεδρεύων της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (πρώτο εξάμηνο 2003), Συνεργάτης εκδοτικών οίκων: Μεταίχμιο, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Σαββάλας. Υπεύθυνος εκστρατειών για το κλίμα-Greenpeace.
Ήταν μέλος  της Steering Committee on Social Economy για την Ελλάδα και την περίοδο 2005-2010 εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
Είναι επίσης εισηγητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Θέματα: Κοινωνική Πολιτική, Μετανάστευση, Κοινοτικά Προγράμματα, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης.

Νίκη Γλαβέλη

H Δρ. Nίκη Γλαβέλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master στη Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, UK. Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχοντας λάβει υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Ωνάσης. Τρία χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε και το δεύτερο διδακτορικό της δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για το οποίο έλαβε το βραβείο 2014 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award στην κατηγορία Human Resource Management από το περιοδικό Personnel Review.
Από το 2004 είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ όπου διδάσκει μαθήματα Μάνατζμεντ και Επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα 2 τελευταία χρόνια διατελεί Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ. Δημοσιεύει επί σειρά ετών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας με πολλές αναφορές στο έργο της και οι έρευνές της παρουσιάζονται σε συνέδρια παγκοσμίως.

Ράλλης Γκέκας

Ο Ράλλης Γκέκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Είναι οικονομολόγος, διδάκτωρ οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικός συνεργάτης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Έχει διατελέσει σύμβουλος σε ΥπΕΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΚΕΔΚΕ, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ΤΟΠΑ, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Γεωγραφίας και στο ΠΜΣ «Γεωργία και Περιβάλλον», του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετείχε σε επιτροπές παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ενώ έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί δεκάδες επιχειρησιακά προγράμματα, έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, κοινοτικές ή εθνικές πηγές.
Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά εξειδικευμένα περιοδικά και επιθεωρήσεις. Είναι συγγραφέας ή συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων: “ΟΝΕ και Μίκρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις”, “Οι Ελληνικές Περιοχές Natura 2000 και οι φορείς διαχείρισης τους”, “Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας”, “Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση – Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές”, “Οι μητροπολιτικές περιοχές. Το νέο πεδίο διεθνούς χωρικού ανταγωνισμού”, (Υπό έκδοση). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στα οικονομικά της ΤΑ και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γεώργιος Δρογαλάς

Ο κ. Δρογαλάς Γεώργιος είναι Λέκτορας (ΦΕΚ: Λογιστική) στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Λογιστική – Ελεγκτική. Έχει εργαστεί ως λογιστής και διευθυντής τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Σήμερα, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ελεγκτική, ο εσωτερικός έλεγχος, η κοστολόγηση και γενικότερα θέματα που άπτονται της λογιστικής επιστήμης.
Τέλος, ο κ. Δρογαλάς Γεώργιος ανήκει στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, τακτικό μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελεγκτών και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ε-λεγκτής (Certified Internal Controls Auditor CICA).

Ευάγγελος Δρυμπέτας

Ο Ευάγγελος Δρυμπέτας έλαβε το πτυχίο του με Άριστα από το Οικονομικό Τμήμα του ΑΠΘ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και υποστήριξε την Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι, όπου εργάσθηκε ως ερευνητής για 4 χρόνια. Το διάστημα 1993 - 1996 ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paul Valery του Montpellier. Από το Σεπτέμβριο του 2000 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Δυναμική και Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων". Έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων.

Άγγελος Κότιος

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων, Διευθυντής Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών στους τομείς του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Τοπικής Ανάπτυξης, της Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Επενδύσεων, κ.α. καθώς και μέλος της Επιτροπής Διαμόρφωσης της Περιφερειακής Πολιτικής της Ελλάδας που συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε περισσότερα από 70 ερευνητικά προγράμματα και μελέτες με αντικείμενο την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τη διετία 2012 - 2014 υπήρξε επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων και σε συνεργασία με την Task Force, το Υπουργείο Εσωτερικών, τη ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ ολοκλήρωσαν τη μελέτη ειδίκευσης των μεταρρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της β' φάσης του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Γιάννης Κυρίτσης

Επίκουρος Καθηγητής της Οικονομικής του Περιβάλλοντος με έμφαση στα Μαθηματικά Υποδείγματα, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης δίδαξε για μια τετραετία, ως επισκέπτης, Μαθηματικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Μεταπτυχιακού Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τα στοχαστικά μοντέλα στη μελέτη του Περιβάλλοντος.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Περιβάλλον, την Οικονομία και τα Μαθηματικά τους Υποδείγματα. Ειδικότερο ενδιαφέρον του αποτελεί η μοντελοποίηση της διαχείρισης του περιβάλλοντος, με πεδίο αναφοράς τις προστατευόμενες περιοχές.

Στέλλα Κωστοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού. Η έρευνα και η διδασκαλία της, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σχετίζονται με θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομικής του Χώρου. Έχει διδάξει επίσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. και υπήρξε μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής (2003–2006). Είναι Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Συντονίστρια Erasmus, Tempus, Meda, Mundus για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Είναι επίσης Συντονίστρια για το ΑΠΘ της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με την Chinese Academy of Social Sciences και Expert στο EuroMediterrannean University.

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

Ο Θεμιστοκλής Λαζαρίδης είναι οικονομολόγος (Μ.Β.Α., Ph.D). Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σήμερα εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εταιρική Διακυβέρνηση, στην Ελεγκτική, στην Οργανωσιακή Αλλαγή και στα Χρηματοοικονομικά. Έχει διδάξει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και ως ΠΔ 407 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι ερευνητικές του εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα: Corporate Governance: An International Journal of Business in Society, Information Management & Computer Security, Corporate Ownership & Control, Corporate Board: role, duties and Composition, International Review of Applied Economic Research, Journal of European Economy, International Journal of Business Excellence, Journal of Financial Regulation and Compliance, Journal of Corporate and Securities Law, The John Marshall Journal of Computer & Information Law, Eurasian Economic Review, κ.α. Παράλληλα, έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών και τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με τα οργανωτικά θέματα των ΟΤΑ συμμετέχοντας σε πρότυπες ομάδες σχεδιασμού των νέων οργανωτικών σχημάτων Δήμων και Περιφερειών.
Σήμερα είναι πρόεδρος του τμήματος που υπηρετεί, είναι μέλος της Κοσμητείας ΣΔΟ και έχει υπηρετήσει ως μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Πέτρος Μαραβελάκης

Ο Πέτρος Μαραβελάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Έχει δημοσιεύσει 28 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές μεταξύ των οποίων τα Journal of Multivariate Analysis, Computational Statistics and Data Analysis, Journal of Statistical Planning and Inference, Methodology and Computing in Applied Probability, Probability in the Engineering and Informational Sciences, Journal of Statistical Computation and Simulation, Quality and Reliability Engineering International, IIE Transactions, Computers & Industrial Engineering, European Journal of Operational Research και έχει πλήθος ετεροαναφορών.
Eίναι βοηθός εκδότη (Associate editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Quality Technology and Quantitative Management και είναι κριτής σε 24 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Εχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Χριστίνα Μπουτσούκη

Η Χριστίνα Μπουτσούκη είναι Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Μάρκετινγκ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), έχει μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Lancaster University, Management School) και Διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου (Manchester Metropolitan University, Department of Retailing and Marketing). Έχει διδάξει ένα εύρος μαθημάτων στο Μάρκετινγκ (Διαφήμιση, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Έρευνα Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου). Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά (International Journal of Retail and Distribution Management, International Marketing Review, Journal of Marketing Communication, Journal of Current Issues and Research in Advertising).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, στην ανάλυση της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος των καταστημάτων, στην επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ανάμιξη του καταναλωτή και στην χρήση της νευροεπιστήμης στο Μάρκετινγκ

Στέφανος Παπαδάμου

Ο Δρ. Στέφανος Παπαδάμου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 1/5/1974. Κατέχει Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ανάλυση Έργου, τα Χρηματοοικονομικά και τις Επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο York της Μ. Βρετανίας, ενώ είναι Διδάκτωρ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα ακόλουθα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Review of Quantitative Finance and Accounting, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Economics & Finance, European Journal of Political Economy, Southern Economic Journal, International Journal of Finance and Economics. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα νομισματικής και τραπεζικής οικονομικής με την χρήση ποσοτικών και στατιστικών μεθόδων. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά ερευνητικά έργα. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στην ΑΕΛΔΕ στο χρηματιστήριο Finaccor Analysis (1999-2003). Δίδαξε για πολλά χρόνια μαθήματα σχετικά με την τραπεζική, την νομισματική θεωρία και πολιτική, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2004-2016) αλλά και στο City Liberal Studies Affiliated Institution του Πανεπιστημίου του Sheffield UK (1999-2002).
Ως επισκέπτης καθηγητής έχει διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώ διδάσκει και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τραπεζική, του ΕΑΠ. Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και Γαλλικά.
Στην παρούσα φάση ο Δρ. Στέφανος Παπαδάμου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θεόφιλος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική: Προγραμματισμός και Επεξεργασία Μαθηματικών Υποδειγμάτων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Πτυχιούχος Μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές δίπλωμα D.E.A. A.R.A.V.I.S. (Automatique, Robotique, Algorithmique, Vision, Image, Signal), ESSI, Πανεπιστήμιο της Nice - Sophia Antipolis, Γαλλία. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο διατριβής "Εκτίμηση των παραμέτρων κίνησης μιας εικονοσειράς και εφαρμογή στην κατάτμηση των πεδίων της" του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ευγενία Πετρίδου

H Ευγενία Πετρίδου είναι Καθηγήτρια Μάνατζμεντ στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στις 18 Ιουλίου 2013 εξελέγη Κοσμήτορας της νέας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. H Ευγενία Πετρίδου είναι επίσης Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ.

Χρήστος Πετρόπουλος

Μαθηματικός, κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, στο πεδίο της Παραγωγής Επιχειρησιακών Προβλέψεων. Έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Προγράμματα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρίως στις περιοχές Τεχνικών Προβλέψεων, Ποσοτικών Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων, Οικονομετρίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνικής και Οργανωτικής Διαχείρισης Έργων. Από το 2001 εργάζεται στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η εργασία του περιλαμβάνει την διεξαγωγή στατιστικών ερευνών, την ποσοτική ανάλυση δεδομένων, τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους ΟΤΑ και τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Σήφης Πλυμάκης

Ο Σήφης Πλυμάκης σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο δημόσιο μάνατζμεντ (MPA) και στη δημόσια οικονομική (M.Phil) στο πανεπιστήμιο του Liverpool. Αγορεύτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο των συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα και ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε μετα-διδακτορικό επίπεδο (Post – doc) στο National Centre for Public Performance στις ΗΠΑ, σε θέματα αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εναλλακτικών μοντέλων τοπικής διακυβέρνησης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται ο επιχειρησιακός προγραμματισμός φορέων τοπικής αυτοδιοίκηση, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων τοπικής διακυβέρνησης. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας σε έργα διοικητικής αναδιοργάνωσης στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Τουρκία, στα Βαλκάνια και σε κράτη της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Διδάσκει επιχειρησιακό προγραμματισμό και διαχείριση αλλαγών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και την ΑΣΠΑΙΤΕ και είναι ερευνητής στο National Centre for Public Performance του Πανεπιστημίου Rutgers.

Θωμάς Πουφινάς

O Θωμάς Πουφινάς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά μαθηματικά από το Ohio State University και πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης καθηγητής με το Ohio State University και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει διδάξει μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και έχει δώσει διαλέξεις σε σεμινάρια για Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις. Έχει επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα – ασφαλιστικό κλάδο, πριν από την ακαδημαϊκή του καριέρα, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο στις επενδύσεις, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη προϊόντων, την τιμολόγηση και την προώθηση προϊόντων, τη διαχείριση του κινδύνου, τη φερεγγυότητα και την κανονιστική συμμόρφωση των εταιριών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρηματοοικονομική, τις επενδύσεις, τη διαχείριση του κινδύνου, την αναλογιστική επιστήμη και τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης, τα οικονομικά των μεταφορών, κ.ά. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει εργασίες του σε διεθνή συνέδρια.

Γεώργιος Σαραφόπουλος

Καθηγητής Μαθηματικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Μεταπτυχιακά στα Μαθηματικά (D.E.A.) στο Institut Fourier του Πανεπιστημίου της Grenoble (Γαλλία) και Διδακτορικό στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο C. Bernard της Lyon (Γαλλία).
Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων μαθηματικών, ποσοτικών μεθόδων και θεωρίας παιγνίων σε προπτυτιακό και μεταπτυχιιακό επίπεδο. Διετέλεσε Καθηγητής στην Ακαδημία της Λυών και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Louis-Pasteur του Στρασβούργου. Από το 1999 διδάσκει στο Οικονομικό Τμήμα του Δ.Π.Θ.
Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά: Μελέτη Δυναμικών συστημάτων και θεωρίας παιγνίων, μαθηματικά προβλήματα της θεωρίας χορδών και προτάσεις διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών.
Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα Ανάλυσης και Γεωμετρίας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας και εργάστηκε σε διεθνή ερευνητικά κέντρα. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει θητεύσει ως μέλος επιστημονικών επιτροπών, οργανωτής διεθνών συνεδρίων και είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μωυσής Σιδηρόπουλος

Ο Μωυσής Σιδηρόπουλος, είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έκανε τις βασικές σπουδές του και έλαβε το πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1979. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ως υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης (υπουργείο εξωτερικών) στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου από όπου έχει λάβει το διδακτορικό του (Doctorat d’État) στις Οικονομικές Επιστήμες.
Εργάστηκε από το 1990 έως το 2001 στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Louis Pasteur του Στρασβούργου. Επίσης, υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια (ΗΠΑ) το 1992 και 1995, καθώς και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως εκλεγμένος αναπληρωτής καθηγητής από το 2001 έως το 2005. Από το 2005 έως σήμερα εργάζεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου από το 2009 έως το 2013 χρημάτισε Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έχει δημοσιεύσει περίπου 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, (όπως Review of International Economics, The Manchester School, Economic Modeling, Bulletin of Economic Research, Open Economies Review, International Journal of Finance and Economics, Research in Economics, International Economic Journal, Economie Appliquée, Applied Economics Letters), πολλά άρθρα οικονομικής πολιτικής στον ελληνικό και διεθνή τύπο και τέσσερα βιβλία.
Διακρίθηκε, σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12/12/2012 ως ένας από τους 20 ευρωπαίους πολίτες στους οποίους απονεμήθηκε τιμητικά το Βραβείο Nobel Ειρήνης το οποίο έλαβε το 2012 από την Σουηδική Ακαδημία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τιμήθηκε στις 1/10/2013 με το Μετάλλιο του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου για την συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε σε πολλά Ερευνητικά Προγράμματα ως επιστημονικά υπεύθυνος. Διεύθυνε συνολικά 10 Διδακτορικές Διατριβές, τόσο στην Γαλλία όσο και στην Ελλάδα και συμμετείχε σε πολλές διατριβές ως εξωτερικός εξεταστής. Τέσσερεις από τους διδάκτορες του είναι ήδη καθηγητές οικονομικών (δυο στη Γαλλία, ένας στην Ελλάδα και ένας στα Αραβικά Εμιράτα).

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Sussex, της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1998) με θέμα «Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με έμφαση στις σχέσεις της Ε.Ε. με τον Τρίτο Κόσμο». Την περίοδο 1999-2000 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των σχέσεων της Ε.Ε. με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου. Την περίοδο 1999-2002 διετέλεσε Επισκέπτης Ερευνητής στο Μεταπτυχιακό Κέντρο για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον του Πανεπιστημίου του Sussex. Την περίοδο 1991-2004 εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος αναπτυξιακών, κυρίως, φορέων (Ε.Ε., UNDP, UN, UNHCR, κ.ο.κ.) στους τομείς της εκπαίδευσης και της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (6/2004-12/2005), Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (11/2007-1/2009), Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2/2009-10/2010) και Επικεφαλής της Επιστημονικής Ομάδας του Υπουργείου των Εσωτερικών για τη Στήριξη των Μεταρρυθμίσεων στη Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (2012-σήμερα), Μέλος της Στρατηγικής Διευθύνουσας Ομάδας του Οδικού Χάρτη των Μεταρρυθμίσεων στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (2012-2014).

Μιχαήλ Σφακιανάκης

Ο Μιχαήλ Σφακιανάκης είναι Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με πρώτο πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Master στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, και Διδακτορικό στις Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μεθόδους. Έχει συγγράψει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα-μελέτες στο IEEE Trans. Reliability (3), στο Communications in Statistics: Simulation and Computation, στο Microelectronics and Reliability, στο European Planning Studies, στο Journal of Applied Statistics, στο Risk Management, στο American Journal of Gastroenterology, στο European Journal of Clinical Investigation, στο American Journal of Hypertension, και τα υπόλοιπα σε άλλα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.
Διδασκαλία 25 προπτυχιακών και 14 μεταπτυχιακών μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι συγγραφέας 4 βιβλίων στον χώρο της Πληροφορικής, της Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και της Μεθοδολογίας Πρόβλεψης. Σήμερα διδάσκει πέραν των προπτυχιακών σε 6 μεταπτυχιακά προγράμματα (4 του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 2 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Mέλος του Editorial Review Board του διεθνούς περιοδικού Advances in Doctoral Research in Management.
Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι και σήμερα. Τακτικό μέλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων από τον Μάιο του 2012 και για πενταετή θητεία. Μέλος – μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της 8/11/2005 – της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα με θητεία τεσσάρων χρόνων. Μέλος – μετά από επιλογή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - ΟΟΣΑ (Organization for Economic Co-operation and Development- OECD) με την απόφαση της 20/1/2009 – της Συντονιστικής Επιτροπής για το Παγκόσμιο Έργο της Μέτρησης της Προόδου των Κοινωνιών (Global Project on Measuring the Progress of Societies). Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος - ΕΣΥΕ με βάση το έτος 2005. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2007 μέχρι σήμερα. Μέλος της Συγκλήτου το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, και από τον Σεπτέμβρη του 2012 έως σήμερα.
Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος έργου σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες εταιριών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αξιολογητής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμμετέχων σε οικονομοτεχνικές επιτροπές φορέων του Δημόσιου Τομέα.

Λευτέρης Τοπάλογλου

Πολιτικός Επιστήμων, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του IMESE (Institute of Management & Entrepreneurship of Southeastern Europe) - Level 5 Executive Diploma in Management, Institute of Management & Entrepreneurship of Southeastern Europe (MBA Certificate) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc), στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Σύνορα και Ολοκλήρωση: Χώρος – Οικονομία - Πολιτικές».
Διευθυντής Υπηρεσιών, Σύμβουλος Ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων-ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης), Ερευνητής στο Κέντρο Ανάπτυξης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Τμήματος Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εντεταλμένος Διδασκαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντώνης Χατζηδιαμαντής

Ο Αντώνης Χατζηδιαμαντής γεννήθηκε το 1958 στη Λήμνο.
Οικονομολόγος (ΑΣΟΕΕ) με πολυετή θητεία και εμπειρία στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα διοίκησης, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, οργάνωσης/αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Συμμετείχε από θέσεις ευθύνης στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλη την διάρκεια των Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ καθώς και στην εκπόνηση σημαντικών μελετών με αποδέκτες μεγάλο αριθμό φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και επιχειρήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Διετέλεσε σύμβουλος της ΤΕΔΚ Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Αναπτυξιακών εταιρειών και Οργανισμών, συνεργάσθηκε με μεγάλο αριθμό Κρατικών και Αυτοδιοικητικών φορέων, με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Την περίοδο 2011-2014 διετέλεσε Δήμαρχος Λήμνου, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λήμνου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λήμνου, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA), μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Β. Αιγαίου και συμμετείχε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Επιστροφή