Ενδεικτικός κατάλογος επιστημονικού προσωπικού

Θεμιστοκλής Ανδριόπουλος

Πολιτικός Επιστήμονας, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Αρχιτεκτονική Σχολή, στο πεδίο της ανάλυσης λόγου με έννοιες του χώρου. Κάτοχος, επιπλέον, των μεταπτυχιακών τίτλων Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πολεοδομίας και Χωροταξίας και πάλι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη συγκριτική λογοτεχνία του ελληνικού μεσοπολέμου με κύρια εργαλεία χωρικές έννοιες έτσι όπως θεμελιώνονται σε κείμενα της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας.
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε γνωστά περιοδικά ενώ συχνά αρθρογραφεί στον ημερήσιο τύπο.
Από το 2000 εργάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε ως υπεύθυνος προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής των Ο.Τ.Α.

Ηλίας Λίτσος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με ειδίκευση Mηχανικού Παραγωγής. Κάτοχος Msc Περιφερειακής ανάπτυξης. Πιστοποιημένος διαχειριστής έργων κατά IPMA.
Στέλεχος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας,προγραμματισμούκαι διοίκησης ανθρώπινου δυναμικούτων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Έχει διδάξει στο Τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (2003-2004) και υπήρξε εισηγητής σε πολλά σεμινάρια της Ε.Ε.Τ.Α.Α. καθώς και σε συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Βαλεντίνα Μπέλλου

Απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ από το 2009, με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Αγγελική Σκορδίλη

Απόφοιτος Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου Kentucky.
Στέλεχος από το 1993 της Δ/νσης Ανάπτυξης & Οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με εμπειρία σε θέματα Οικονομικών των ΟΤΑ και υπεύθυνη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών.

Βασιλική Φλέγγα

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ από το 1987, με εμπειρία σε ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των δήμων και των περιφερειών καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Εισηγήτρια σε προγράμματα κατάρτισης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και άλλων φορέων σε ζητήματα τομεακών πολιτικών και προγραμματισμού ΟΤΑ.

Επιστροφή