Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
Increase Decrease English
 
COMPROCOM
 
PRISSM
 
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
 


Η Εταιρία

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους:

  • φορείς της Αυτοδιοίκησης,
  • το Ελληνικό Δημόσιο και
  • φορείς του Κοινωνικού τομέα.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα. Επιπλέον και για την επίτευξη του σκοπού της συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών

Νέα / Ανακοινώσεις

Βοήθεια στο Σπίτι

Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΥΠΕΣΔΑ ΚΕΔΕ
Kεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας
ΕΝΠΕ