Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ

Increase Decrease English

Newsletter ΕΕΤΑΑ

 
COMPROCOM
 
PRISSM
 
 
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
 


Η Εταιρία

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους:

  • φορείς της Αυτοδιοίκησης,
  • το Ελληνικό Δημόσιο και
  • φορείς του Κοινωνικού τομέα.

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2016-2017

Νέα / Ανακοινώσεις

Βοήθεια στο Σπίτι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΥΠΕΣΔΑ ΚΕΔΕ
Kεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας
ΕΝΠΕ